Masalah Database Connection

Dalam pembangunan laman web, masalah kecil yang sering kita hadapi adalah masalah sistem database connection di bahagian server. Masalah ini timbul apabila terdapat masalah sama ada di bahagian MySQL Database ataupun konfigurasi PHP dalam penggunaan sesuatu skrip.

Antara skrip CMS yang saya sering gunakan adalah CMS Joomla dan WordPress. Namun perbincangan saya lebih menjurus kepada penggunaan skrip CMS WordPress.

Masalah ini kebiasaanya akan timbul apabila pengguna membuat pemasangan skrip secara manual. Walaubagaimanapun, saya lebih menggalakkan anda membuat pemasangan secara manual antaranya bagi mengetatkan lagi kawalan sekuriti sesebuah laman web.

SelanjutnyaMasalah Database Connection